Skip to main content

南京索菲特苏宁银河酒店

Meetings

在索菲特酒店的 Inspired Meeting 策划师的指点下,在交通便利的鼓楼区中心的精美环境中,打造难忘的南京活动和会议。 体验 1800 平方米的活动区,11 间多功能会议室由您任选。令人印象深刻的无柱钻石宴会厅采用宴会式布局时最多可容纳 540 人,采用剧院式布局时最多可容纳 700 人。 2 间中式贵宾厅配有茶几和沙发,充满当地特色,是举行私密聚会的绝佳场所。每间会议和活动场所均提供 WIFI 上网,配有顶尖的视听技术,您可以随时使用。

配置

 • 客房名称
 • 占地面积
 • 高度
 • 剧院式
 • U 型会议室
 • 董事会会议室
 • 教室式
 • 宴会
  • DIAMOND

  • 占地面积 占地面积

   864.0m2

  • 高度 高度

   7.0m

  • 剧院式 剧院式

   700

  • U 型会议室 U 型会议室

   140

  • 董事会会议室 董事会会议室

   N/A

  • 教室式 教室式

   460

  • 宴会 宴会

   540

  • CARNELIAN

  • 占地面积 占地面积

   65.0m2

  • 高度 高度

   3.5m

  • 剧院式 剧院式

   N/A

  • U 型会议室 U 型会议室

   N/A

  • 董事会会议室 董事会会议室

   12

  • 教室式 教室式

   N/A

  • 宴会 宴会

   N/A

  • CRYSTAL

  • 占地面积 占地面积

   363.0m2

  • 高度 高度

   3.5m

  • 剧院式 剧院式

   300

  • U 型会议室 U 型会议室

   70

  • 董事会会议室 董事会会议室

   80

  • 教室式 教室式

   220

  • 宴会 宴会

   180

  • JADE

  • 占地面积 占地面积

   120.0m2

  • 高度 高度

   3.5m

  • 剧院式 剧院式

   N/A

  • U 型会议室 U 型会议室

   N/A

  • 董事会会议室 董事会会议室

   14

  • 教室式 教室式

   N/A

  • 宴会 宴会

   N/A

  • PEARL

  • 占地面积 占地面积

   54.0m2

  • 高度 高度

   3.5m

  • 剧院式 剧院式

   N/A

  • U 型会议室 U 型会议室

   N/A

  • 董事会会议室 董事会会议室

   16

  • 教室式 教室式

   N/A

  • 宴会 宴会

   N/A

  • VIP 1

  • 占地面积 占地面积

   142.0m2

  • 高度 高度

   3.5m

  • 剧院式 剧院式

   60

  • U 型会议室 U 型会议室

   N/A

  • 董事会会议室 董事会会议室

   N/A

  • 教室式 教室式

   40

  • 宴会 宴会

   40

  • VIP 2

  • 占地面积 占地面积

   57.0m2

  • 高度 高度

   3.5m

  • 剧院式 剧院式

   N/A

  • U 型会议室 U 型会议室

   N/A

  • 董事会会议室 董事会会议室

   N/A

  • 教室式 教室式

   N/A

  • 宴会 宴会

   N/A

地点和联系方式

地点

山西路9号, 江苏省

210009 南京

中国

预订

电话: +86 25/83718888

传真 +86 25/83710505

邮件 resoff@sofitelnanjing.com

Vue Map